Komůrkový polykarbonát – zastřešení pergol

Instalace na latích – popis

Montáž desek se provádí na laťový rošt, který je namontován na nosných trámech, krokvích, doporučená maximální mezera mezi latěmi je 35cm ( pro použití vrchní přítlačné hliníkové lišty s gumovým těsněním ), spoje mezi jednotlivými deskami jsou vyřešeny pomocí vrchních přítlačných lišt s gumovým těsněním, které jsou vrutem přišroubované do každé latě, v ploše jsou desky upevněny s využitím přítlačného terčíku s těsněním a vrutem – dle konkrétních podmínek cca 2ks/m2, vrchní a spodní strana desek je ukončena pomocí plastové nebo hliníkové ukončovací  U nebo F lišty.

 Instalace na krokve-popis

Montáž desek se v tomto případě provádí  přímo na nosné trámy-krokve. Spoje jednotlivých desek v tomto případě musí být na nosném trámu-krokvy, doporučená min. šířka krokví je 8cm, spoj je možné realizovat pomocí vrchní přítlačné hliníkové lišty s gumovým těsněním, která je pomocí vrutů přišroubována k nosnému trámu,  osová vzdálenost  nosných trámů musí v tomto případě odpovídat šířce použité desky, nebo být menší a desku podle ní přiříznout na šíř, doporučená maximální vzdálenost mezi trámy pro polykarbonát tl. 10mm je 700mm, upevnění desek na krajích a v ploše je pomocí přítlačného terčíku s těsněním a vrutem – dle konkrétních podmínek cca 2ks/m2, vrchní a spodní strana desek je ukončena pomocí plastové nebo hliníkové ukončovací  U nebo F lišty.

Zastřešená pergola
Zastřešení pergoly - instalace na latích