Standardní obloukové

Odsuvné obloukové zastřešení bazénu je tvořeno několika posuvnými díly ve tvaru kruhového oblouku. Jednotlivé díly se posouvají po pojezdové dráze, obvykle ve směru delší osy bazénu a je možné je odsouvat nad sebe nebo pod sebe navzájem na parking za bazén nebo nad zadní část bazénu. Pokud je bazén zakrytý, díly zastřešení se překrývají a zastřešují tak celou plochu bazénu včetně schůdků, schodiště nebo žebříku do bazénu.

Podle potřebné délky zastřešení se volí počet dílů zastřešení a délka jednotlivých dílů – maximální délka jednoho dílu zastřešení je 210 cm. Ideální délka parkoviště pro odsunutí zastřešení za bazén je cca 200-250 cm (délka jednoho dílu zastřešení plus 40 cm), pokud za bazénem není na parkoviště dostatek prostoru, řešíme to snímatelnou čelní stěnou předního dílu zastřešení a zastřešení je v takovém případě zaparkováno částečně nad bazénem. Pokud se jedná o rozměrově vetší zastřešení bazénu, je vhodnější toto řešit pomocí dělené a výklopné čelní stěny – detail zde: výklopné čelo

Zastřešení je vždy dimenzováno na odpovídající zatížení sněhem, z povrchu zastřešení není třeba odstraňovat sníh

Šířka zastřešení je dána vnějším rozměrem bazénu, případně bazénu včetně lemových dlaždic – vnitřní okraj trubkové pojezdové dráhy je obvykle cca 10 cm od vnější hrany bazénu, minimální šířka zpevněné plochy pro instalaci zastřešení je tedy 30-50 cm od vnější hrany bazénu (podle počtu dílů zastřešení) v celé délce bazénu včetně parkoviště za bazénem.

Výšku zastřešení je  možno upravit  podle individuálních požadavků v určitém rozmezí, orientačně se u tohoto typu zastřešení pohybuje v rozmezí 1/4 – 1/3 šířky zastřešení.

Zastřešení vždy výrábíme zakázkovým způsobem, součástí každé zakázky je zaměření bazénu na místě a vypracování zjednodušené technické dokumentace dle požadavků investora. Ta je součástí smlouvy o dílo a na jejím základě celá zakázka probíhá.