Provozní pokyny k zastřešení bazénu


Provozní pokyny pro odsuvné obloukové zastřešení bazénu z nerezové oceli a komůrkového polykarbonátu

Jednotlivé díly je nutné v zakryté poloze zabezpečovat proti samovolnému posuvu tlakem větru pomocí zajišťovacích kolíčků.

Posuvné díly zastřešení se odsouvají postupně směrem dozadu na parking před bazénem , případně nad zadní stranu bazénu.

Před odsouváním největšího (nejmenšího) dílu zastřešení  je možné sejmutí čelní stěny zastřešení nebo otevření čelních dveří ( dle konkrétního provedení ), vstup je umožněn bočními nebo čelními dveřmi, případně odsunutím jednoho nebo několika dílů zastřešení.

Posuv jednotlivých dílů provádíme rovnoměrným tlakem z jedné strany, koncové polohy jsou opatřeny zarážkami, aby se zabránilo vyjetí mimo dráhu, před dojetím do krajní polohy doporučujeme zpomalit posuv.

Doporučujeme udržovat správné parametry vody v bazénu – pH ( 7,2 – 7,6 ) a správnou koncentraci volného chlóru ( max. 0.4 – 0.6 mg/litr) v souladu s instrukcemi dodavatele bazénu. 

Pokud jsou prováděny chemické šoky ( superchlorace ), nesmí se koncentrovaná chemikálie dostat k výrobku, doporučuje se intezivní vyvětrání.

Povrch zastřešení není nutné nijak udržovat, v případě potřeby ( silné znečištění ) je ho možné omýt vodou se saponátem, povrch desek nesmí být omýván benzínovými čističi apod. Nepřípustné je rovněž povrch polykarbonátových desek mechanicky čistit škrábáním, drátěnými kartáči, či jinými ostrými předměty.

Zastřešení je dimenzováno na odpovídající sněhovou oblast, z povrchu zastřešení není nutno odstraňovat sníh.


Záruční doba na zastřešení bazénu je 36 měsíců ode dne instalace.